JEMGYÝET

Lebapdaky kitaphanalaryň gory 1million 300 müň kitapdan geçdi

Lebap welaýatynda kitaphanalaryň 53-si okyjylara hyzmat edip, olardaky kitap gaznasy 1 million 374 müň 561-e ýetdi.

«Galkynyş» kitap merkezinden dürli mowzukdaky neşirleriň 12 müň 230-sy kitap hazynalaryna goşuldy.

Olaryň arasynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarynyň hem bolmagy okyjylary has-da begendirdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: