TÜRKMENISTAN HABARLARY

Lebapda ýetişen äpet hyýarlar — Halkara sergisinde

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan Halkara sergi şu gün öz işini ýurduň oba hojalygynda ýetilen sepgitler bilen dowam etdirýär, diýip «Turkmenportal» habar berýär.
Sergide lebaply daýhan Hemra Babaýewiň melleginde ýetişen äpet hyýarlar hem görkezildi. Bu hyýarlarynyň biriniň agramy 27 kilogram 134 grama ýetýär. Olaryň ikinjisi 21 kilogram 415 gram, üçünjisi bolsa 24 kilogram 857 gram geldi.
Bu hyýarlar serginiň işine özboluşly täsir gatýar. Olaryň agramy Ginnesiň rekordlar kitabynda hasaba alnan rekordlary täzeläp biljek derejede.

Saýat şäheriniň ýaşaýjysy (Türkmenistan) äpet hyýar ýetişdirdi

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply