YKDYSADYÝET

Lebapda ýerler gowaça ekişine taýýarlanylýar

Lebap welaýatynda ýerleri gowaça ekişine taýýarlamak işleri gyzgalaňly dowam etdirilýär. Şu möwsümde 130 müň gektar meýdana gowaça ekip, bol hasyl ýygnamak meýilleşdirilýär.

Häzirki wagtda welaýat boýunça gowaça ekiljek ýerlerde ýuwuş suwuny tutmak we ýerleri gurplandyrmak işleri dowam etdirilýär. Şu döwre çenli sebitde 95 müň 800 gektardan gowrak ýere 19 müň 400 tonna golaý fosfor döküni berildi, 25 müň 200 gektardan gowrak ýerde ýuwuş suwy tutuldy.

Welaýat boýunça şu möwsümde gowaça ekjek hojalyklar zerur bolan fosfor döküni bilen doly üpjün edildi. Gowaça ekişinde ulanyljak tehnikalar hem taýýarlyk nyzamyna goýuldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: