YKDYSADYÝET

Lebapda täze mekdepleriň ikisi gurulýar

Häzirki günlerde Saýat etrabynyň Alpan obasynda 400, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäherinde 960 orunlyk orta mekdepleriň gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar.

Olar täze okuw ýylyna gabatlanylyp ulanylmaga berler. Olary «Bäşnur» we «Ussa Tirkiş» hususy kärhanalarynyň binagärleri gurýarlar.

Binalaryň taslama bahalary degişlilikde 24 million manatlykdan gowrak we 16 million manatlyga golaýdyr.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: