JEMGYÝET

Lebapda soňky jaň dabaralary bellenilýär

 Şu ýyl Lebap welaýatynyň orta mekdeplerinden ýaşlaryň 20600-den gowragy uçurym bolýar. Olaryň we tamamlanan ýene bir okuw ýylynyň şanyna welaýatda şu gün ir bilen soňky jaň dabaralary geçirildi. Bu dabaralar Aşgabat şäheriniň güni bilen utgaşdy.

 Dabaralaryň çäginde ak mekdeplerden uçurym bolýan ýaşlar gadymy Amul galasyna, Türkmenabat şäherindäki “Türkmeniň ak öýi” binasyna, welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine we şäheriň beýleki gözel ýerlerine gezelenç etdiler.

 Ýeri gelende aýtsak, Lebap welaýatynda ýaş nesliň 300 müňden gowrak wekili orta mekdeplerde okaýarlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: