JEMGYÝET

Lebapda Medeniýet hepdeligine taýýarlyk görülýär

Lebap welaýat medeniýet müdirligi tarapyndan ýakyn günlerde Arkadag şäherinde badalga aljak Medeniýet hepdeligine taýýarlyk görülýär. Hepdelige gündogar sebitden hem aýdymçylaryň, muzeý işgärleriniň, döredijilik we folklor toparlarynyň hem-de döredijilik adamlarynyň ― ýazyjy-şahyrlaryň gatnaşmagyna garaşylýar.

Hepdelige 22-nji iýunda badalga berlip, ol 27-nji iýuna çenli dowam eder. Onuň dowamynda lebaply sungat ussatlarynyň hem ýörite güni geçirilip, onda gündogar sebitiň sungat wekilleri konsert bilen çykyş ederler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: