SPORT WE SYÝAHAT

Lebapda köpçülikleýin welosipedli ýörişler geçirildi

Şu gün Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Lebap welaýatynda köpçülikleýin welosipedli ýörişler geçirildi.

Merkezi ýörişe Amyderýanyň üstünden geçýän Türkmenabat ― Farap awtomobil köprüsiniň üstünden başlap, ol Türkmenabat şäherindäki 10 müň orunlyk sport toplumynyň öňünde tamamlandy. Şäherdäki «Türkmeniň Ak öýi» binasynyň gabat garşysynda ýerleşýän toplumyň ýanaşyk meýdanlarynda we ýörişiň geçen beýleki ýerlerinde aýdym-sazly çykyşlar hem-de türgenleriň görkezme çykyşlary ýaýbaňlandyryldy.

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda köpçülikleýin sport çäreleriniň birnäçesi geçirildi.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: