YKDYSADYÝET

Lebapda ilat et-süýt we ýumurtga önümleri bilen bol-elin üpjün edilýär

Üstümizdäki ýylyň geçen aýlarynda Lebap welaýatynyň ähli hojalyklarynda etiň 46,6 müň tonnasy (diri agramda), süýdüň 161,5 müň tonnasy, ýumurtganyň hem 74,1 million sanysy öndürildi.

Bu önümleriň esasy böleginiň hususy hojalyklarda öndürilendigi bellenilmäge mynasypdyr. Munuň özi hususyýetçileriň netijeli zähmet çekmekleri üçin döwletimiz tarapyndan amatly şertleriň hem-de dürli ýeňillikleriň döredilýändigi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Şeýle üns-aladanyň netijesinde mallaryň we guşlaryň baş sany yzygiderli artýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: