YKDYSADYÝET

Lebapda bugdaýyň Russiýadan getirilen görnüşleri ýetişdirilýär

Şu günler Lebap welaýatyndaky meýdanlaryň 130 müň gektarynda ýakynda ekilen bugdaýlar gögerip, endigan boý alýar. Hasyl toýy mynasybetli welaýat neşirinde çap edilen makalada sebitde bugdaýyň haýsy görnüşleriniň näçe gektar ýere ekilendigi barada habar berildi.

Neşirde ýazylyşy ýaly, welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda şu ýyl bugdaýyň ýokary hasyl berýän Russiýa Federasiýasyndan satyn alnan «Alekseiç» we «Bezostyý—100» görnüşleri köp mukdarda ekildi. Bugdaýyň «Bezostyý—100» görnüşi üçin 16105, «Alekseiç» görnüşi üçin 112 863 gektar ýer bölünip berildi.

Geljek ýylda sebit boýunça 310 müň tonna guşgursak bugdaý hasylyny ýygnamak meýilleşdirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: