YKDYSADYÝET

Lebapda bugdaý ekişi tamamlandy

Türkmenistanyň beýleki welaýatlary bilen bir hatarda Lebap welaýatynda hem bugdaý ekişi tamamlandy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň 2-nji noýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanyna habar berildi.

Hökümet mejlisinde aýdylyşy ýaly, ýurt boýunça jemi 690 müň gektar ýerde bugdaýyň ýokary hasyl berýän sortlarynyň tohumlary ekildi. Şunça ýeriň 130 müň gektary Lebap welaýatyna degişlidir.

Häzirki wagtda bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar. 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: