YKDYSADYÝET

Lebapda 3 müňden gowrak pagtaçy 50 sentnerden geçirip hasyl tabşyrdy

Häzirki wagtda Lebap welaýatynda gektar başyna 50 sentnerden hem geçirip, «ak altyn» tabşyran kärdeçileriň sany 3 müňden hem geçdi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Neşiriň ýazyşy ýaly, sebitiň daýhan birleşiklerinde her gektardan 50 sentnere ýetirip pagta hasylyny alan daýhanlaryň sany geçen ýyl 2,5 müňe ýeten bolsa, bu ýyl 3 müňdenem geçdi. Ýakynda dabaraly bellenen Hasyl toýunda Halaç etrabynyň «Pelwert» daýhan birleşiginden Sona Jumageldiýewa, Çärjew etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginden Gülendam Öwezowa, Dänew etrabynyň «Babadaýhan» daýhan birleşiginden Leýla Medetowa hem-de Hojambaz etrabynyň «Mekan» daýhan birleşiginden Läle Baranowa ýaly ussat pagtaçy kärendeçilere törden orun berlip, sylag-serpaýlar ýapyldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: