Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Lebap welaýatynyň wekiliýeti Özbegistan Respublikasynyň Buhara welaýatynda gulluk iş saparynda bolar

Sep 21, 2021

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky hoşniýetli hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, Lebap we Daşoguz welaýatlarynyň wekiliýetleri 2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda degişlilikde, Özbegistan Respublikasynyň Buhara we Horezm welaýatlarynda gulluk iş saparynda bolar, diýip «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty habar berýär.

Adblock
detector