Lebap welaýatynyň telekeçileri alkogolsyz içgileriniň öndürilişini artdyrdylar

Lebap welaýatynyň telekeçileri ýylyň başyndan bäri olar ilata 244 müň dekalitrden geçirip alkogolsyz içgileri hödürlediler.

Bu önümiň 239 müň dekalitrinden gowragynyň iýun aýyndan çykaryldy. Bu maglumat telekeçileriň işini alyjylaryň dürli döwürlerdäki isleglerine laýyk guraýandyklaryna şaýatlyk edýär. Welaýatyň telekeçileriniň öndüren dürli tagamly içgileri «Kristall Bek», «Yşgyn», «Ramakwa», «Sümmül», «Titi», «Mahmal», «Arçalyk» we beýleki söwda belgileri bilen alyjylara hödürlenilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector