YKDYSADYÝET

Lebap welaýatynyň telekeçileri 1 milliard 463 milliondan gowrak ýumurtga öndürdiler

Lebap welaýatynyň telekeçileri bäş aýyň dowamynda 1 milliard 463 milliondan gowrak ýumurtga öndürdiler we söwda nokatlaryna iberdiler.

Munda Çärjew etrabynda işini alyp barýan «Eşret» daýhan hojalygynyň paýy has uludyr. Bu ýerde bu önümiň 1 milliard 231,5 million öndürildi. «Bereketli jaý» hususy kärhanasynda bolsa ýumurtganyň 32,5 milliony öndürildi. «Arçaly depe» hususy kärhanasynyň paýyna bolsa bu önümiň 20 müňi düşýär. Işini Halaç etrabynda alyp barýan telekeçi Arslan Towçaýew bolsa bäş aýda söwda nokatlaryna 15 müňe ýakyn ýumurtga ugratdy.

Welaýatda ýumurtganyň öndürilişini artdyrmak boýunça maksada laýyk işler amala aşyrylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: