Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde wagtlaýyn sergi açyldy

Mar 3, 2021

Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Halkara zenanlar gününe bagyşlanan wagtlaýyn sergi açyldy.
Onda gelin-gyzlaryň el işleri, olary taýýarlamakda ulanylýan enjamlar, gadymy şaý-sepler hem-de zenanlaryň durmuşy bilen baglanyşykly beýleki eksponatlar goýlupdyr. Nakgaşlar Alym Işankulýewiň, Hemra Allaşükürowyň, Şerip Hemraýewiň we Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň surat mugallymy Şemşat Saparowanyň suratlary hem görkezilýär.
Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär mekdebiniň mugallymlary we talyplary serginiň ilkinji tomaşaçylary boldular.

Leave a Reply