JEMGYÝET

Lebap welaýatynyň Maýyplaryň önümçilik kärhanasynyň işgärleri bilen duşuşyk guraldy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýanyň Lebap welaýat komitetiniň wekilleri Lebap welaýatynyň Maýyplaryň önümçilik kärhanasynyň işgärleri bilen duşuşyk guradylar

Ertir bellenilýän Bütindünýä Maýyplary goramagyň gününe bagyşlanylyp geçirilen bu duşuşygyň dowamynda kärhananyň işgärleriniň iş we zähmet şertleri, önümçilik mümkinçilikleri bilen tanşyldy. Soňra duşuşygyň dowamynda kärhananyň işgärleriniň we myhmanlarynyň çykyşlary diňlenildi. Lebap welaýatynyň Maýyplarynyň sport klubynyň wekili mümkinçiligi çäkli ynsanlaryň ýerlerde döredilýän şertlerden peýdalanyşlary barada gürrüň berdi. Soňra kärhananyň işgärlerine baýramçylyk mynasybetli taýýarlanan sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.     

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: