TÜRKMENISTAN HABARLARY

Lebap welaýatynyň Dostluk galla önümleri kärhanasynda 20 müň 756 tonna un öndürildi.

Lebap welaýatynyň Dostluk galla önümleri kärhanasynda ýylyň başyndan bäri 20 müň 756 tonna un öndürildi.
Öndürilen önümiň 5 müň tonna golaýy ýokary, 13,8 tonnadan gowragy birinji we 1940 tonna golaýy ikinji sortly undur. Bulardan başga-da, kärhanada kepegiň 6387 tonnasy, bugdaý ýarmasynyň 200 tonnasy,tüwiniň 574,6 tonnadan gowragy öndürildi. Bu ýerde çörek we çörek önümlerini hem taýýarlap, ilata hödürleýärler. Geçen döwürde bu önümleriň 904 tonnasy öndürildi.


Kärhanada ýokary hilli önümler öndürilýär we olar alyjylaryň arasynda uly islegden peýdalanýarlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply