YKDYSADYÝET

Lebap welaýatynda şaly oragyna taýýarlyk görülýär

Şu günler Lebap welaýatynda şaly oragyna taýýarlyk görülýär. Daýhanlar 10 müň 200 gektarda bu ekiniň bol hasylyny ýetişdirdiler. Möwsümde her gektardan 46 sentnerden geçirip, hasyl almaklyga garaşylýar. Şonda kabul ediş harmanhanalaryna jemi 47 müň 400 tonna şaly tabşyrylar.

Şaly oragynda işledijlek kombaýnlary taýýarlyk hatarynda goýdular, olar tejribeli mehanizatoralra ynanyldy. Kabul ediş harmanhanalarynda hem abatlaýyş işleri geçirildi. Bu ýetişdirilen hasyly wagtynda we ýitgisiz ýygnap almaga ýardam eder.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: