YKDYSADYÝET

Lebap welaýatynda önümleriň bölek satuw nyrhlary peselýär

2022-nji ýylyň dekabr aýynda öňki aý bilen deňeşdirilende bölek satuw nyrhlary balyk we deňiz önümleri boýunça 11,02 göterim, greçka ýarmasy boýunça 5,20 göterim, kelem boýunça 4,76 göterim, şugundyr boýunça 4,06 göterim peseldi. Şeýle peseliş şeker, un we beýleki ýarmalar, tüwi, käşir, guradylan noýba boýunça-da hasaba alyndy. Geçen aý bilen deňeşdirilende azyk däl harytlaryň bazarynda öýde ulanylýan harytlaryň, durmuş tehnikalarynyň nyrhlary pes  eldi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: