YKDYSADYÝET

Lebap welaýat çaphanasynda çagalar üçin önümler öndürilýär

Lebap welaýat çaphanasynda şu ýylyň geçen bäş aýynda 2250 müň manatlyga derek 2480611 manatlyk önüm öndürilip, meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilendigi barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär.

Çaphanada esasy öndürilýän önümlerden çagalar bagyndaky körpelere niýetlenilen ýazuw, hasap, surat depderlerine uly isleg bildirilýär. Ýakyn wagtda täze okuw ýyly üçin okuwçy depderleriniň önümçiligini ýola goýmak hem meýilleşdirilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: