Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy dowam edýär

Jan 13, 2021

Şu günler Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy güýçli depginde dowam edýär. Bu barada «Rysgal» gazeti gurluşygyň potratyçysy «Türkmen enjam» hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Hydyr Gurbanowyň aýdanlaryna esaslanyp habar berýär.
Kuwwatly zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen ýyl ýyl gol çeken Karary bilen badalga berildi. Resminama laýyklykda, täze tapgyryň hem gurulmagy bilen, Köýtendag etrabynyň çäginde ýerleşýän kuwwatly zawod ýylda 2 million tonna çenli sement öndürip biler.
Hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri ony ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak boýunça işlere başlady. Şu günler hem deslapky gurluşyk işleri ýaýbaňlandyryldy, toprak, beton işleri, edara binasynyň gurluşygy alnyp barylýar.

Adblock
detector