JEMGYÝET

Lebaba sowgat berlen lukmançylyk enjamlary işe girizildi

Welaýat köpugurly hassahanasynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan şu hassahana emeli böwrek enjamlarynyň sowgat berilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa saglygy goraýyş ulgamynyň hem-de ýaşuly nesliň wekilleri we şu gaznanyň sahawaty bilen saglygyna gowşan çagalaryň hossarlary gatnaşdylar.

Maslahatda bellenilişi ýaly, welaýat köpugurly hassahanasyna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna Germaniýanyň «B-Braun» kompaniýasynyň «Dialog+» kysymly emeli böwrek enjamlarynyň ikisi sowgat berildi. Häzirki wagtda bu kämil lukmançylyk enjamlary welaýat köpugurly hassahanasynda doly işe girizildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: