Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

lbursuň üstünden howa şarynda geçdi

Aug 28, 2021

Habarow ülkesiniň howada uçuş federasiýasynyň prezidenti Stanislw Korowin howa şarynda Elbursuň üstünden üç sagatda uçup geçdi, diýip habar «rambler.ru» berýär.

Howa şarynda Korowin bilelikde howa şarynda uçmak bilen meşgullanýan syýahatçy Witaliý Nenaşew hem bardy. Olar uçuşa iki ýyllap taýýarlyk görüpdirler.

Ýokarda olar ýyly geýinmeli we kislorod maskasyny dakynmaly bolupdyrlar. Sebäbi bular ýaly beýiklikde adam özbaşdak dem alyp bilmeýär.

Adblock
detector