SPORT WE SYÝAHAT

Lala Şöhradowa küşt boýunça Aziýanyň çempionatyna kümüş medal bilen girişdi

Dänew etrabyndaky 31-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Lala Şöhradowa şu günler Özbegistanda mekdep okuwçylarynyň arasynda küşt boýunça geçirilýän Aziýanyň çempionatyna üstünlikli girişdi. Ol küştüň rapid boýunça geçirilen ýaryşynda kümüş medalyň eýesi boldy.

Küşdüň bu görnüşinde oýunça tutuş döwe 15 minut, her göçümine goşmaça 10 sekunt wagt berilýär.

Mümkin bolan 7 utukdan 5 utuk toplan Lala özbegistanly boýdaşy Umida Omonowadan bir utuk yza galdy, ol bir aý ozal Batumide (Gruziýa) şu derejede dünýä çempiony bolupdy. Goşmaça görkezijiler boýunça ikinji orny L. Şöhradowa gideren Hindistandan Kaşthuri 5 utuk bilen üçünji orny eýeledi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: