SPORT WE SYÝAHAT

Küşt boýunça dünýäniň täze çempiony belli boldy

Norwegiýaly grossmeýster finalda hindistanly Pragnanandha bilen 2 klassik toparda oýun oýnady we şu gün taý-brekde çalt küştde ýeňiş gazandy. 3-nji oruny bolsa, Fabiano Saruana aldy. “Kazinform”-yň habar bermeginä görä, ol Nijat Abbasowy taý-brekde ýeňdi. Magnus Karlsen küşt täji üçin dalaşgärleriň ýaryşynda gatnaşmagy ret edendigi sebäpli, onuň ýerine 4-nji ýeri eýelän Nijat Abbasow geldi. Ýeňijiler baýrak pullaryny aşakdaky ýaly gazandylar:

1-nji ýer: 110 müň ABŞ dollary;
2-nji ýer: 80 müň ABŞ dollary;
3-nji ýer: 60 müň ABŞ dollary;
4-nji ýer: 50 müň ABŞ dollary.

Bellemeli zadymyz, Karlseniň bu ýaryşdaky iň gowy netijesi 3-nji oruny eýelemegidir. Maglumat üçin, Magnus 2013-2023-nji ýyllarda – klassik küştde, 2014-2016, 2019, 2022-nji ýyllarda – rapid boýunça, 2014-2015, 2017-2019 we 2022-nji ýyllarda blisde ýeňiji boldy. Dünýä kubogynyň häzirki eýesi hytaýly Din Ližen hasaplanýardy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: