JEMGYÝET

Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň petekleri satuwa çykdy

Uly göwrümli sport çäresi, 14-nji Dünýä Kuraş çempionaty şu ýylyň 23-nji noýabryndan 28-nji noýabry aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriler. Bu uly çäräniň petekleri eýýäm satuwa çykaryldy. Bu barada THP habar berýär. 

Bu Dünýä çempionaty Aşgabatda ýer ýüzündäki iň güýçli pälwanlary birleşdirer. Türkmenistanyň ýaşaýjylary we daşary ýurtly myhmanlar indi Olimpiýa şäherçesiniň kassasynda (Biznes merkeziniň golaýynda), Berkarar söwda merkezinde (1-nji gatda), Aşgabat söwda merkezinde (2-nji gatda) petek satyn alyp bilerler. Petegiň bahasy 25 manat.

Dünýä çempionatynyň maksatnamasynyň 25-nji noýabrda geçiriljek dabara bilen açyljakdygyny bellemelidiris. Sportçylaryň arasyndaky ýaryş 27-nji we 28-nji noýabrda geçiriler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: