JEMGYÝET

Köýtendagda ekologiýa howpsuzlygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi

Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynyň ylmy bölüminde ekologiýa howpsuzlygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi.

Okuw maslahatynda edilen çykyşlarda şol enjamlaryň ornaşdyrylmagynyň ekologiýa howpsuzlygynyň esasy şertleriniň biri bolup durýandygy bellenildi.

Maslahatda döwlet Baştutanynyň tebigaty goramak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça öňde goýan jogapkärli wezipelerini durmuşa geçirmek üçin geljekde edilmeli işlere aýratyn üns berildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: