Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynda ylmy maslahat geçirildi

Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynda ylmy maslahat geçirildi. Onda Köýtendagyň ösümlik dünýäsiniň biodürlüligini gorap saklamagyň we ony baýlaşdyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Olar bu ýerde duş gelýän ösümlikleriň öwrenilişi, olaryň hasaba alnyşy boýunça pikir alyşdylar. Şonuň ýaly-da, ösümlikleriň ösüş we köpeliş şertleri barada durup geçdiler, olaryň biologik köpdürlüligini gorap saklamakda toplanan baý iş tejribelerini paýlaşdylar. Bu ugurda öňde duran wezipeler barada gürrüň etdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector