Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Koronowirus 50 adama döwlet getirdi

Dec 26, 2020

Koronowirus bütin dünýäni aljyratsa-da, onuň milliardere öwren adamlary hem bar. «Forbes» neşiri diňe koronowirus sebäpli, 2020-nji ýylda 50 adamyň milliarder bolandygyny habar berdi.
Täze milliarderler, esasan, lukmançylyk, farmasewtika ugurlarynyň wekilleridir. Olaryň käbiri bilen tanyş bolalyň!
Täze milliarderleriň sanawynyň başyny, elbetde, waksina taýýarlaýan kompaniýalaryň wekilleri çekýär. Şonuň üçin hem sanawyň başynda günbatarly waksina kompaniýalarynyň üçüsiniň ― «Pfizer», «BioNTech» we «Modernanyň» ýolbaşçylary bar.
Mysal üçin germaniýaly türk, «BioNTech» kompaniýasynyň maýadarlarynyň biri Ugur Şahiniň maýalary ýylyň başyndan bäri 160 göterim ösdi. Kompaniýa «Pfizer» bilen bilelikde işlenip çykarylýan waksina üçin umumy serişdäniň 95 göterimini göterýär.
Sanawda «Moderna» kompaniýasynyň direktory Stefan Bansel (baýlygy 4,1 milliard dollar), Hytaýyň «Shenzhen Kangtai Biological Products» farmasewtika kärhanasynyň ýolbaşçysy Ýuan Lipin (4,1 milliard dollar), Hytaýyň «Contec Medical Systems» tebigy melhemler kompaniýasynyň ýolbaşçysy Hu Kun (3,9 milliard dollar) dagylar we köp sanly lukmanlar, farmasewtler bar.

Leave a Reply