Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Konor Makgregor doly güýjünde türgenleşip başlady

Nov 2, 2021

UFC-niň iki diwizionynyň eks-çempiony Konor Makgregor Dastin Porýeniň garşysyna çykan söweşinde şikes alandan soň ilkinji gezek doly güýjünde türgenleşip başlady, diýip «sportmail.ru» ýazýar.

«Men ýene-de hatarda. Operasiýadan soň çalt aýaga galdyrandyklary üçin men lukmanlaryma we toparyma sag bolsun aýdýaryn. Edilmeli iş bar. Bu iş — şonuň arkasyndan hem men meşhur. Sportuň taryhynda ajaýyp dolanyşyga taýýar boluň!» diýip Makgregor beýan etdi.

Adblock
detector