SPORT WE SYÝAHAT

Kik-boksing boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlar geçirildi

Türkmenabat şäheriniň 6-njy sport mekdebinde kik-boksing boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlar geçirildi. Bäş günläp dowam eden ýaryşlarda 226 türgen öz aralarynda güýç synanyşdy.

Ýaryşlara Türkmenabat şäherinden 4 topar, Çärjew we Dänew etraplarynyň hersinden bir topar gatnaşdy. Ýer eýeleriniň türgenleri 18 sany birinji, 13 sany ikinji we 30 sany üçünji orunlary eýelediler we kubogyň eýeleri boldular. Ikinji orna 6 sany birinji, 12 sany ikinji we 16 sany üçünji orny eýelän Türkmenabat şäheriniň 9-njy sport mekdebiniň türgenleri mynasyp boldular. Türkmenabat şäheriniň 3-nji sport mekdebiniň türgenleri 6 sany birinji, 5 sany ikinji we 7 sany üçünji orna mynasyp boldular we hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykdylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: