«Kiçi galada» ýylyň başyndan bäri plastmassa önümleriniň 70 tonnasy öndürildi

Türkmenistanyň Telekeçiler we Senagatçylar birleşiginiň agzasy Parwiz Gulamowa degişli bolan «Kiçi gala» hususy kärhanasynda 2022-nji geçen iki aýynda hem 1 million 462 müň 686 manatly önüm öndürildi. Geçen döwürde 70 tonna golaý plastmassa önümleri taýýarlanylyp, müşderilere ugradyldy.

Bu ýerde 2021-nji ýylda 607 tonna  plastmassa önümlerini öndüripdi. Şonda 7 million 437 müň  manatlyga ýakyn iş edilipdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector