YKDYSADYÝET

Kerkidäki hojalykda 100 gektara golaý baga ideg edilýär

Kerki etrabynyň Osman Söhbetow adyndaky daýhan birleşiginde hem bagçylygy ösdürmeklige uly üns berilýär. Hojalykda ekerançylyk meýdanlarynyň 96,19 gektaryny miweli baglar tutýar. Şonuň 18 gektary bolsa üzümçilik.

Hojalykda kärendeçi bagbanlaryň 110-sy yhlasly zähmet çekýär. Olaryň hemmesi hem bu ugurdan köp ýyllyk iş tejribesi bolan bagbanlardyr. Olar özlerine berkidilen baglara eýeçilik gözi bilen seredip, oňat garaşyk edýärler. Aýratyn-da, Aýna Abdyllaýewa, Jemal Rozyýewa, Bahar Salyhowa, Daýanç Döwletow dagy öz işine ussat bagbanlar hasaplanylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: