Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Kerkiçi şäherçesindäki pagta arassalaýjy kärhanasynda günde 200 tonna pagta gaýtadan işlenilýär

Dec 2, 2020

«Lebappagta» önümçilik birleşiginiň Kerkiçi şäherçesindäki pagta arassalaýjy kärhanasynda günde 200 tonna pagta gaýtadan işlenilýär.
Bu ýerde Döwletli we Köýtendag etraplarynyň daýhan birleşiklerine ýetişdirilen hasyl gaýtadan işlenilýär we ondan çigit hem-de süýüm alynýar. Zawodyň ýyllyk kuwwaty 68 müň tonna çig maly işlemäge mümkinçilik berýär.
Tizlikde kärhananyň döredilenine 90 ýyl dolýar. 2017-nji ýylda onuň enjamlary täzelenildi we Germaniýadan, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan hem-de Türkiýeden satyn alnan enjamlar oturdyldy. Bu bolsa ileriň ýokary hilini üpjün etdi we önümçilik galyndylaryň has azalmagyna şert döretdi.

Leave a Reply