SYÝASAT

Kerki etrap kazyýetine täze kazy bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 8-nji noýabrda gol çeken «Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda» Permany bilen Kerki etrap kazyýetine täze kazy bellenildi.

Döwlet Baştutany, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy bu wezipä Toýly Döwletdurdyýewiç Akmyradowy belläp, oňa 5-nji hünär derejesini berdi.

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 25-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, bu Perman bilen ýurduň beýleki sebitlerindäki käbir kazyýet edaralarynda hem işgär çalşyklary geçirildi. 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: