YKDYSADYÝET

Kerki etrabynyň pagta arassalaýjy zawody ýyllyk meýilnama berjaý edildi

Kerki etrabynyň pagta arassalaýjy zawody geçen ýylda täze pagta hasylynyň jemi 10 müň 560 tonnasy gaýtadan işlenildi we ýyllyk meýilnama üstünlikli berjaý edildi.

Şonça mukdardaky çig malyň gaýtadan işlenilmeginiň netijesinde 2 müň 847  ýokary hilli pagta süýümi alyndy. Geçen ýyl kärhana tarapyndan 14 müň 428 tonna «ak altyn» kabul edilendigini göz öňünde tutsak, zawodyň hünärmenleriniň öňlerinde goýlan wezipäniň üçden iki böleginiň ýerine ýetirilendigini göreris.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: