JEMGYÝET

Kazanda Türkmen söwda öýi gapysyny açdy

Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde Türkmenistanyň söwda daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň «Türkmendaşarysöwda» Döwlet kärhanasynyň söwda öýi gapysyny açdy. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» habar berýär.

Kärhananyň işi Türkmenistanyň öňde baryjy fabriklerinden harytlary göni ibermäge, şonuň ýaly-da Türkmenistanda we Russiýa Federasiýasynda öndürilen önümleriň lomaý we bölekleýin söwdasyny guramaga gönükdiriler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: