YKDYSADYÝET

Käbir daýhan birleşikleri galla borçnamasyny amal etdiler

Lebap welaýatynda käbir hojalyklar galla tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamasyny ilkinjileriň hatarynda amal etdiler.

Şolaryň hatarynda 835 gektar ýerden 1670 tonna hasyl alan Kerki etrabynyň «Hatap» daýhan birleşigini, 300 gektardan 625 tonna hasyl alan Halaç etrabynyň «Güneş» daýhan birleşigini, 900 gektardan 2980 tonna hasyl alan Saýat etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşigini we 525 gektardan 1570 tonna hasyl alan Saýat etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşigini görkezip bolar.

Şu günler welaýatda borçnamasyny üstünlikli amal eden hojalyklaryň hatary barha uzaýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: