Jinsilik mata we nah ýüplük söwdalaryň esasyny düzdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri jinsilik mata we nah ýüplük satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 2 million 883 müň dollaryndan gowrak boldy.

Şeýle hem manat serişdelerine hindistanly işewürler manat serişdelerine nah ýüplük satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy 1 million 684 müň manatlykdan gowrak boldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: