DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

“IPhone”-y tüwi bilen guratmaň!

“Apple” kompaniýasy “iPhone” suwa düşen ýagdaýynda ony tüwi, saç guradyjy ýa-da pagta bilen guratmazlygy maslahat berýär. Sebäbi, bu olara hasam zyýan ýetirer.

Kompaniýanyň hünärmenleri, artykmaç çyglylygy aýyrmak üçin “iPhone”-y ýuwaşlyk bilen silkip, gury ýerde goýmagy maslahat berýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: