Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Indiki ýyl Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna Gazagystan başlyklyk eder

Oct 16, 2021

GDA-nyň Döwlet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň barşynda üstümizdäki ýylda ýerine ýetirilen bilelikdäki işleriň jemleri jemlendi, geljekki döwür üçin ileri tutulýan ugurlar kesgitlenildi, diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berilýär.

Gatnaşyjylar şu ýyl Arkalaşykda başlyklygy üstünlikli ýerine ýetirýändigi üçin Belarus Respublikasyna minnetdarlyk bildirdiler hem-de 2022-nji ýylda başlyklygyň Gazagystan Respublikasyna geçýändigini hoşallyk bilen kabul etdiler.

Adblock
detector