«Ikinji Habib» MakGregory tutluşyga çagyrýar

Jul 29, 2020

Şwesiýaly UFC pälwany Hamza Çimaýew irlandiýaly Konor MakGregor bilen tutluşyga çykmaga taýýar. Ol bu barada «Twitterdäki» resmi sahypasy arkaly habar berdi.
Soňky on günüň içinde iki gezek ýeňiş gazanan pälwan MakGregor bilen tutluşygynda hem asgyn gelmejekdigine ynanýar. Gazanan yzygiderli ýeňişlerinden soňra ony Habib Nurmagomedowa meňzedýärler.
Henize çenli sekiz tutluşyk geçirip, şolaryň hiç birinde hem ýeňilmedik pälwan, aslynda, Çeçenistanda doglandyr. Ýöne ol 16 ýaşynda Şwesiýa göçüp gidipdir.

Поделиться ссылкой:

Leave a Reply

Войти с помощью: