DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Hytaý kosmosa iň ýaş kosmonawtlaryň toparyny ibermek isleýär

Hytaý Aýa kosmonawtlary iberýär. Habarlara görä, Hytaý ýakyn wagtda özüniň iň ýaş hünärmenlerini Tiangong kosmos stansiýasyna iberer. Bu amal soňky on ýylda Aýda gazuw-agtaryş işlerini alyp barmagyň meýilnamasy esasynda amala aşyrylýar.

Bellenilişi ýaly, «Şenhau-17» uçuş moduly üç kosmonawty stansiýa tarap elter. Bu toparyň ortaça ýaşy 38-dir. Bular dünýädäki iň ýaş kosmonawtlar bolar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: