DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Hytaý gämisi Aýyň arka tarapyndan toprak getirdi

Hytaýyň «Chang’e-6» kosmos gämisiniň moduly öz wezipesini üstünlikli ýerine ýetirdi. Ol dünýäde ilkinji gezek Aýyň arka tarapyna gonup, ondan toprak aldy we Ýere üstünlikli dolandy.

Buraw we robot tilsimaty bilen dolandyrylýan bu enjamyň üsti bilen Aýyň arka tarapyndan, ýagny, Eýtken — Günorta polýusyň bellenen sebitinden 2 kilogram töweregi toprak we daş ýygnalyp, ýörite germetiki kapsula bilen Ýere getirildi. Alymlar ol toprak bilen ylmy derňewleri geçirip, Aýyň, Ýeriň we Gün ulgamynyň döreýşi, ýerleşişi boýunça takyk maglumatlary öwrenerler.

Ýakyn ýyllarda Hytaý Halk Respublikasy tarapyndan «Chang’e-7» we «Chang’e-8» kosmos gämilerini hem uçurmak meýilleşdirilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: