DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Hoş habar: ýene bir döwlet koronowirusy doly gözegçilige aldy

Saud Arabystanynyň saglygy goraýyş wekilleri ýurtda koronowirusdan üstün çykylandygyny, onuň doly gözegçilige alnandygyny resmi ýagdaýda habar berdiler.
Ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginiň hepdelik hasabaty ähli welaýatlarda howpsuz ýagdaýyň emele gelendigini görkezýär. Soňky bir hepdäniň içinde bu kesele ýolugan adamlaryň sany 50-ä-de ýetmedi.
«Biz keseliň ýaýraýşy doly kemelen we gözegçilige alnan döwletleriň hataryna girdik» diýip, bu barada ministrligiň wekili Muhammad al-Abd al-Ali metbugat maslahatynda hem habar berdi

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply