JEMGYÝET

Hojambazdaky metjidiň açylmagy mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi

 Lebap welaýat häkimliginde Hojambaz etrabynyň Döwletli şäherçesinde täze metjidiň we sadaka jaýynyň açylyp ulanylmaga berilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.  Çykyş eden ýaşulular, dini guramalaryň, milli parlamentiň we ýaşlaryň wekilleri täze metjidiň we sadaka jaýynyň binalar toplumyny gurduryp berendigi üçin türkmen halkynyň Milli Liderine we Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk bildirdiler. Hoşallyk maslahatynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň adyndan Türkmenistanyň Prezidentine Ýüzlenme kabul edildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: