BILIM

Hojambazda mekdep okuwçylary bilen duşuşyklar geçirilýär

Ýakynda Hojambaz etrabynyň 3-nji, 4-nji, 9-njy, 15-nji, 17-nji, 18-nji, 19-njy, 22-nji we 24-nji orta mekdeplerinde 9 ― 11-nji synp okuwçylaryň arasynda «Temmäkiniň ynsan saglygyna ýetirýän zyýany» atly şygar bilen wagyz-nesihat çäreleri geçirildi.

Bu çäräni Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşi, etrap polisiýa we bilim bölümleri bilen bilelikde geçirdi.

Wagy-nesihat duşuşyklarynda gozgalýan mesele bilen bilelikde, okuwçylaryň «Soňky jaň» dabaralaryny guramaçylykly geçirmegi bilen bagly hem düşündiriş işleri berildi. Bu çärelere etrabyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylary işjeňlik bilen gatnaşdylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: