YKDYSADYÝET

Himiýa zawodynda 55,6 müň tonna fosforly dökünler öndürildi

Türkmenabadyň S. A. Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda  şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda fosforly dökünleriň 46 müň tonnasyny öndürmek meýilleşdirilip, bu görkeziji 55 müň 600 tonna ýetirildi.

Önümçilik meýilnamasy 121 göterim berjaý edildi. Şeýle-de bu döwürde kükürt kislotasynyň meýilleşdirilen 50 müň tonnasyna derek 51 müň 700 tonnasy öndürilip, geçen ýylyň degişli döwrüne görä 103 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Kärhana boýunça degişli döwürde jemi öndürilen önümleriň pul hasabyndaky möçberi bolsa 66 million manatdan gowrak boldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: