YKDYSADYÝET

Her ýylda himiki çökdürilen meliň 50 — 60 tonnasy öndürilýär

Lebap sement zawodynda ýokary hilli sement bilen birlikde gurluşykda ulanmaga niýetlenen serişdeleriň başga-da görnüşleri öndürilýär. Olaryň biri-de himiki çökdürilen mel bolup, her ýylda bu önümiň 50 — 60 tonnasy öndürilýär.  Eýýäm bu önüm uly meşhurlyga eýe bolup, onuň hyrydarlary ýylsaýyn artýar. Bu serişde dürli boýaglary, reňkleri, şeýle hem lukmançylyk ulgamynda, himiýa pudagynyň birnäçe önümlerini öndürmekde giňden ulanylýar. Geljekde munuň has köp möçberini öndürmek meýilleşdirilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: