- ESASY HABARLAR, Wideolar

Hazar halkara innowasion tehnologiýalar we «Türkmen sährasy-2019» atly halkara awtosergisi

2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunda Hazar halkara innowasion tehnologiýalar sergisi we «Türkmen sährasy-2019» atly halkara awtosergisi geçirildi. 
Bu sergilere milli we daşary ýurt kompaniýalary, döwlet edaralary we Türkmenistanyň ähli künjeklerinden wekiller gatnaşdylar.